Grupp Saint Cunibert Réimech

Johnny Geraets
661190252 johnny.geraets@remich.lgs.lu

Iwwer eis

Den Chalet befënnt sech am Réimecher-Bësch an der Cité Buschland. Parken kënnt dir um Parking vum CEFOS (Centre de formation et de séminaires de la Chambre des salariés | 12, rue du Château L-5516 Remich). Vun hei aus geet een Trëppelwee (zirka 5 min.) bei eisen Chalet.

Home

Home St. Cunibert
Cité Buschland
Remich

Versammlungen

Biber Samschdes 14:30 - 16:30
Sven Linster
wibi@remich.lgs.lu

Wëllefcher Samschdes 14:30 - 16:30
Max Stebens
wibi@remich.lgs.lu

AvEx Samschdes 10:00 - 11:30
Sophie Schmiz
avex@remich.lgs.lu

CaraPio Samschdes 10:00 - 11:45
Jil Nilles
cp@remich.lgs.lu

RaRo 2 mol am Mount Samschdes vun 19:00 - 21:00
Nathalie Gales
raro@remich.lgs.lu

Albatrossen Ganz spontan

albatrossen@remich.lgs.lu