• LaLux
  • Voyages Vandivinit
  • BIL

Nos tranches d’âges

Agenda

26
2020
Sep
17:00 Kongress 2020

Verbandskongress 2020 De Verbandskongress 2020 fënnt de 26. September 2020 iwwert eng Online-Platform statt, dëst ...

09
2020
Oct
18:00 Formatioun 1. Zyklus : Tronc Commun 1

15
2020
Oct
Jota-Joti 2020

Weider Infoen: Jota-Joti 

24
2020
Oct
Formatioun 1. Zyklus : STIP RaRo

07
2020
Nov
Wëldiessen 2020

Mierkt iech den Datum schonns vir! Weider Detailer kommen no, och ab wéini een sech umelle kann.  

Tous les événements