Grupp Saint Cunibert Réimech

Sven Linster, Max Stebens a Samantha Dothée
26664712 gruppechef@remich.lgs.lu

Iwwer eis

Den Chalet befënnt sech am Réimecher-Bësch an der Cité Buschland. Parken kënnt dir um Parking vum CEFOS (Centre de formation et de séminaires de la Chambre des salariés | 12, rue du Château L-5516 Remich). Vun hei aus geet een Trëppelwee (zirka 5 min.) bei eisen Chalet.

Home

Home St. Cunibert
80, Chemin de la Forêt
L-5517 Réimech

Versammlungen

Biber Samschdes 14:30 - 16:30
Samantha Dothée
wibi@remich.lgs.lu

Wëllefcher Samschdes 14:30 - 16:30
Max Stebens
wibi@remich.lgs.lu

AvEx Samschdes 10:00 - 11:30
Marnie Ecker
avex@remich.lgs.lu

CaraPio Samschdes 10:00 - 11:45
Marie Hemmen
cp@remich.lgs.lu

RaRo all 2. Weekend
Nathalie Gales
raro@remich.lgs.lu

Albatrossen Ganz spontan
albatrossen@remich.lgs.lu