#ScoutenDoheem – E Badge fir eis BA

Säit elo bal 3 Woche sinn eis Guiden a Scouten aktiv ënnerwee an hëllefen de besonnesch betraffenen a vulnerabele Leit. Domat leeschten se e grousst Engagement fir eis Gesellschaft.

Fir all de Guiden a Scouten Merci ze soen, lancéiere mir dofir de Concours „E Badge fir eis BA“. Dëse Badge ass fir all déi Guiden a Scouten déi aktiv un dëser BA deelgeholl hunn.

Concours: “E Badge fir eis BA” – Erklärungen