Grupp Schetzel Nidderaanwen

Iwwer eis

Wëllkomm bei den Scouten Nidderaanwen! ⚜️ Hei fënns du déi wichtegst Informatiounen iwwert eis Versammlungen. Méi iwwert eisen Grupp an eis Campplatz fënns du op eisem Internetsite www.scouten.lu Fotoen an Infos zu eisen Aktivitéiten fënns du op Facebook an op Instagram (lgsnidderaanwen). Dir gefält wat mir maachen an du wëlls laanscht luussen kommen? Dann mëll dech gären bei eis!

Home

Bëschhaus
33, Breedewues
L-1259 Senningerberg