Grupp Saint Willibrord Iechternach

Iwwer eis

Eis Versammlungen sinn Samsdes fir Biber&Wellef (vun 10h00-12h00, all zweet Woch) a fir d'Avex (vun 14h00 bis 15h45, all Woch). D'CaraPio gesi sech je no Disponibiliteit vun de Memberen.

Home

Veräinshaus
Passage des demoiselles
L-6431 Echternach

Versammlungen

Biber all zweete Samsdeg
Tammy Salgueiro

Wëllefcher all zweete Samschdeg
Tammy Salgueiro

AvEx Samschdes 14:00 - 16:00
Thierry Greisch

CaraPio all zweete Samsdeg
Isabelle Wagner

RaRo onregelméisseg
Thierry Greisch