Grupp Mahatma Gandhi Biekerech

Guy Weber
691 588 648 gruppechef@beckerich.lgs.lu

Home

Centre Culturel Beckerich 3, Huewelerstrooss
L-8521 Beckerich

Versammlungen

Biber Freides 17:30 - 19:30

Wëllefcher Freides 17:30 - 19:30

AvEx Samschdes 10:00 - 12:00

CaraPio Samschdes 17:00 - 19:00