JOTA - Jamboree on the air / JOTI - Jamboree on the internet

15. October 2011 (All day) - 16. October 2011 (All day)

Hei fannt Dir alles Wëssenswertes an weider Informatiounen zum JOTA / JOTI
http://jota-joti.luxspace.net/

De JOTA / JOTI ass all Joer den 3. ganzen Weekend am Oktober vun Samschdes 00:00 Auer bis Sonndes 23:59 Auer (lokal Zäit)