Kontakt

5, rue Munchen Tesch L-2173 Lëtzebuerg – Tel: +352 26 94 84

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
David Mallinger
Chargé de direction
26 94 84
26 94 84 30
Schafft vu Méindes bis Freides vun 8 – 17 Auer
Frank LULOF
Responsable administratif et financier
26 94 84 21
26 94 84 30
Schafft vu Méindes bis Freides vun 8 – 17 Auer
Marie-Anne WAGNER
Administration – secrétaire
26 94 84 20
26 94 84 30
Schafft vu Méindes, Dënschdes a Freides vun 8 – 17 Auer
Szilvia PÜTZ
Administration – secrétaire
26 94 84 27
26 94 84 30
Schafft Mëttwochs an Donneschdes vun 8 – 17 Auer a Freides vun 8.00 - 12.00
Marco JADIN
Agent technique
26 94 84 28
26 94 84 30
Schafft vu Méindes bis Freides vun 8 – 17 Auer
Cathy KIRSCH
SAFAB Service Formation
26 94 84 26
26 94 84 30
Schafft vu Méindes bis Freides vun 8 – 17 Auer
Michèle HILGER
Aumônerie – PS Formatrice
26 94 84 25
26 94 84 30
Schafft Denschdës, Mëttwochs an Donneschdes vun 14:30 – 18 Auer
Tom LAHR
SAFAB Service Animation
35 76 45 - 691 835 704
26 35 21 66
Schafft vu Méindes bis Freides vun 8 – 17 Auer
Elisabeth VOYEUX
ONG-D – Lëtzebuerger Guiden a Scoute fir ENG Welt
26 94 84 24
26 94 84 30
Katrien VAN MECHELEN
ONG-D – Lëtzebuerger Guiden a Scoute fir ENG Welt
26 94 84 23
26 94 84 30
Christoph POSTLER
Jugendhaus Bissen
26 88 72 90
26 94 84 30
Lucie HELLERS
Jugendhaus Bissen
26 88 72 90
26 94 84 30