Wuermeldeng : Grupp St Jean Baptiste

Beschreiwung

Versammlungen:

Wëllefcher | (Resp.: Véronique Berg, bergveronique(@)hotmail.com)

AvEx | (Resp.: Claude Mousel, claudemousel(@)yahoo.de)

CaraPio | (Resp.: Yves Schommer, yves.schommer(@)pch.etat.lu)

 

Lokal Info:

Home:

Webpage:

Gruppecheftaine:  Steff Schaeler, steff [dot] schaeleratsigre [dot] lu